Asemblea ordinaria de socias e socios do Ateneo de Santiago 2023

Data
Luns, 27 de marzo de 2023
Horario
18.30h
Lugar
Rúa do Vilar, 19
Compartir

Segundo acordo da Xunta Directiva, convócase a Asemblea Xeral Ordinaria de socios e socias do Ateneo de Santiago para o luns, día 27 de Marzo do presente ano, en primeira convocatoria ás 17.30 horas e en segunda convocatoria ás 18.30 horas na Rúa do Vilar, 19.

A Asemblea desenvolverase conforme a seguinte Orde do día:
      1. Informe do Presidente.
      2. Aprobación, no seu caso, do Balance e Conta de Resultados do exercicio 2022.
      3. Nomeamento de interventores para o ano 2023.
      4. Lectura e aprobación das Actas das Asembleas anteriores.
      5. Rogos e preguntas.

Ordinariamente, as Asembleas reúnense en segunda convocatoria.

Próximos eventos Ver axenda