CINEDUCA

Un programa sobre a Mostra Internacional de Cine e Educación do Ateneo de Santiago, no que se falará da séptima arte e a súa relación e o papel que ten no ámbito educativo.