Entrevista a Alberto Sánchez

Entrevistas Radio Ateneo
Entrevistas Radio Ateneo
Entrevista a Alberto Sánchez
/

Alberto Sánchez Sánchez á Enxeñeiro Químico pola Universidade de Salamanca (2006) e Doutor en Enxeñería Química e Ambiental pola Universidade de Santiago de Compostela (2013), grazas á súa investigación no campo do tratamento das augas residuais urbanas e industriais. Tras o seu Doutorado, incorpórase como investigador á Fundación Centro Galego de Investigacións da Auga (Cetaqua Galicia), na que actualmente exerce funcións de director. Completa a súa formación profesional no ámbito da xestión integral do ciclo da auga e a planificación estratéxica coa obtención do Máster en Xestión da Auga acreditado pola Universidade Politécnica de Cataluña e a Escola da Auga (2019).