Entrevista a Jesús Núñez

Entrevistas Radio Ateneo
Entrevistas Radio Ateneo
Entrevista a Jesús Núñez
/

Jesús Núñez, nacido en Betanzos no ano 1927, é un pintor, escultor e gravador galego. Procedeu dunha familia de empresarios brigantinos e estudou gravado na Escola de Belas Artes de San Fernando e na Escola Nacional de Artes Gráficas de Madrid, ampliando os seus estudos a Berlín e París. Porén, o seu maior empeño foi a creación do Centro Internaciónal da Estampa Contemporánea, unha fundación betanceira contruída co obxecto de promover e difundir o gravado.