Entrevista a X. M. Núñez Seixas

Entrevistas Radio Ateneo
Entrevistas Radio Ateneo
Entrevista a X. M. Núñez Seixas
/

Xosé M. Núñez Seixas é Catedrático de Historia Contemporánea na USC e Doutor de Historia Contemporánea polo Instituto Universitario Europeo de Florencia. Forma parte dos consellos de redacción das revistas Historia Social e Passato e Presente. Ademais, dende 2018 é Vicepresidente do Consello da Cultura Galega. Está especializado no estudo comparado dos nacionalismos europeos e ibéricos, así como nos estudos migratorios e na historia cultural da violencia.


Publicado

Etiquetas: