Posta en valor

Libros para as medras
Libros para as medras
Posta en valor
/

Neste episodio falaremos de libros. Libros en galego; uns escritos nesta lingua, a nosa. Outros traducidos e imos supor que estes son os mellores que nos podían traer doutras linguas.