Neste podcast, Antón Porteiro seguirá facendo un percorridos polos máis grandes temas e artistas do jazz vocal (Diane Reeves, Tonny Bennet, Lizz Wright...).

Ademais, aproveitará para facer unha pequena homenaxe a Chick Corea, pianista de jazz recentemente falecido.