Continuando coa personalidade, hoxe en Psicoeduca falamos do que se coñece como personalidades fortes e personalidades débiles

Máis emisións