Neste podcast celebramos o Día do Teatro, unha conmemoración que se vén celebrando o día 27 de marzo dende 1961.

A nivel literario podemos pensar que o teatro é a cincenta dos xéneros, o que menos se le, o que menos se escribe, o que menos se publica... pero tamén é certo que o teatro ademais de presentarse en libro, represéntase.

Máis emisións