A gran tribo propón un xogo entre dúas linguaxes. A textual sitúanos nunha tribo india, as imaxes nunha sociedade actual.

Máis emisións