Segunda parte do primeiro concerto da edición 2021 do Festival Ateneo Barroco:

 

Georg Frederick Händel

Suite VIII en fa menor

(Preludio, attacca: Allegro - Allemande - Courante - Gigue)

 

Domenico Scarlatti

Sonata K 132 en do maior (Cantabile)

Sonata K 115 en do menor (Allegro)

Sonata K 402 en mi menor (Andante)

Sonata K 46 en mi maior (Presto)