Carmen Alvariño Alejandro é a muller que hoxe nos acompaña no noso paseo pola cidade compostelá. Unha muller ensinanta en institutos e centros de FP nada nunha familia moi numerosa e que particupou dende nova nas loitas antifranquistas.