Luis Masa é profesor asociado de Ciencias da Saúde e Xefe de Sección de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Ata o ano 2019 Luis foi responsable da Unidade de Coidados Paliativos do CHUS desde a súa apertura en 2007. Actualmente é responsable a Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADO).

Máis emisións