Manuel Varela Fariña é o gañador do premio Alfredo Vicenti 2021 ao xornalismo social, actualmente traballa como xornalista en La Voz de Galicia. 

Máis emisións