Antonio Rigueiro é Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, os seus campos de investigación son os sistemas agroforestais, as plantas medicináis e micoloxía, a multiplicación de especies agroforetais e os sistemas de información xeográfica na loita contra os incendios forestais.

Máis emisións