Francisco Prado Vilar foi coordinador do comité científico da restauración do Pórtico da Gloria dende os seus inicios en 2008 e actualmente dirixe o Programa A. W. Mellon para o Pórtico da Gloria.

Máis emisións