Suso de Toro é un escritor compostelán, licenciado en Arte Moderna e Contemporánea, coñecido por obras como Polaroid, Land Rover, Tic-tac, Trece badaladas e, máis recentemente, Un señor elegante. A raíz de esta última novela, na que narra unha historia de franquismo e idea de familia co cirurxían Ramón Baltar como protegonista, abriuse unha exposición en Santiago, chamada Deber de Baltar: Medicina e Compromiso, que amplia toda a novela de Suso de Toro.

Máis emisións