Entrevista a Manuel Vilas

Entrevistas Radio Ateneo
Entrevistas Radio Ateneo
Entrevista a Manuel Vilas
/

Manuel Vilas é un dos principais intérpretes das arpas históricas e do seu impulso na Península Ibérica. Durante décadas, destacou pola súa infatigable labor investigadora e dedagóxica. Foi ademais director e intérprete de arpa no primeiro concerto desta edición do Festival Ateneo Barroco, xunto co grupo Qvinta Essençia e a soprano Roberta Invernizzi.


Publicado

Etiquetas: