LOMLOE: Participación autonómica. CCAA de Galicia

Psicoeduca
Psicoeduca
LOMLOE: Participación autonómica. CCAA de Galicia
/

Neste podcast seguimos comentando os aspectos da nova Lei de Educación, dado que neste curso 2021-2022 está nas primeiras fases do seu proceso normativo. Falaremos da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, polo que este episodio será en galego.