Día da muller

Libros para as medras
Libros para as medras
Día da muller
/

O libro Infantil e Xuvenil ten moito que dicir no Día da Muller, porque o imaxinario co que creamos a nova propia maneira de ver o mundo e movernos por el está conformado pola ficción. O que sucede na casa e na escola, xunto co que vemos no cine e na tv, o que temos nos libros, a música que escoitamos… vai creando un pouso do que resulta difícil librarnos. Por iso, tentamos que a música non diga o que di a canción de Chanel a respecto de mulleres e homes nin que utilice o espanglish porque cada un, cada unha, debe cantar na súa lingua e non perverter o seu idioma para deixar entrar outro que teña máis poder. Nestes casos, vemos como nin a Oficina do Español nin as asociacións que din defendelo calan… e a nós tócanos seguir falando de libros infantís e xuvenís que defendan a igualdade de xénero, que turren por un mundo onde sexamos máis felices, unhas e outros.